Eksport kontrahentów z Raksa.

Wykonaj ten krok jeśli nie wszyscy kontrahenci wyświetlają się na jednej stronie!

0. Na belce okna kontrahentów kliknij ikonę trybik (druga opcja od prawej)
Zmień ilość na taką aby wszyscy kontrahenci wyświetlali się na jednej stronie.
Punkt do wykonania gdy na liście kontrahentów znajdują się pracownicy. Odfiltruj wszystkich pracowników z listy kontrahentów. Eksport pracowników zajmuje dużo czasu i nie jest potrzebny.
1. Otwórz listę kontrahentów i zaznacz wszystkich poprzez kliknięcie klawiszy Ctrl + a (zaznaczeni kontrahenci podświetlają się na zielono)
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję
Eksport/Import > Eksport > Eksportuj zaznaczone (xml)
W oknie zapisywania wybierz przycisk Zapisz
3. Plik się generuje. Poczekaj na zakończenie procesu.