W programie wybierz z menu opcję "Zestawienie faktur"
Użyj opcji filtrowania aby w tabeli pojawiły się tylko te faktury które chcesz eksportować.
Na tabeli pokazującej faktury kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "Eksport zawartości tabeli"
Wybierz miejsce gdzie ma być zapisany plik.
Z rozwijanej listy "Zapisz jako typ" wskaż opcję "Plik eksportu danych formatu CSV"
Kliknij przycisk "Zapisz"
W oknie "Wybierz ustawienia" wskaż kodowanie "Windows-1250"
Jako separatora użyj znaku ; (średnik)
Zaznacz opcję "Plik posiada nagłówek"
Kliknij przycisk "OK'
Dane zostały wyeksportowane