Importowanie dokumentów do Raksa.

1. Na liście dokumentów księgowych kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję: Ekspor/Import > Importuj(xml)
2. W oknie wyborów plików odnajdź plik który otrzymałeś z systemu importujdokumenty.pl
Po wybraniu pliku kliknij zatwierdź.
3. Wszystkie dokumenty z pliku pojawią się na liście w nowym okienku "Lista dokumentów rozksięgowanych"

Zaznacz wszystkie dokumenty wybierając skrót klawiszowy "ctrl" + A (wszystkie dokumenty powinny wtedy być podświetlone na zielono) i kliknij przycisk wybierz.
4. Twoje dokumenty importują się do Raka.

Zaimportowane dokumenty będą na statusie "W buforze"
Przejrzyj je i zatwierdź.