Import kontrahentów do Raks’a

Import kontrahentów do Raksa.

1. Otwórz listę kontrahentów i kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję
Eksport/Import > Import> Importuj (xml)
Wyszukaj i wybierz plik z kontrahentami który dostałeś z aplikacji daneonline.pl
import_kontrahentow_do_raksa_1
2. Po wybraniu pliku otworzy się okienko "Parametry importu kontrahentów"

Możesz tu przejrzeć kontrahentów którzy będą zaimportowani do Raksa.
import_kontrahentow_do_raksa_2
3. Zaznacz wszystkich kontrahentów wybierając klawisze Ctrl + a
(Kontrahenci którzy mają być zaimportowani muszę być podświetleni na zielono)
Kliknij przycisk zatwierdź.
import_kontrahentow_do_raksa_3
4. Na zakończenie importu wyświetli się okno z raportem.
Kontrahenci zostali zaimportowani.
import_kontrahentow_do_raksa_4