Ustawienia konta przy imporcie do ksiąg handlowych